اسکنر بارکدخوان تایسون Ty2012

بارکدخوان تایسون Ty2012

تایسون برند تایوانی می باشد، سازنده دستگاههای با کیفیت و اقتصادی نیز می باشد، بارکدخوان تایسون مدل Ty2012 یکی از اسکنرهای سیم دار و پایه دار تفنگی است که مورد استفاده های مختلفی از قبیل فروشگاهها و انبارها دارد.

http://www.parsebarcode.com/دستگاه-بارکدخوان-تایسون-ty-2012