اسکنر بارکدخوان اکسیم X2290

بارکدخوان اکسیم X2290

بارکدخوانهای اکسیم دستگاههای اقتصادی در عین حال بسیار با کیفیت و پر قدرت هستند که در طی سالهای اخیر جای خود را در بازار بسیار خوب باز کردند. اکسیم 2290 بارکدخوانی نوری است که برای استفاده در فروشگاههای پر تردد و شلوغ بسیار مناسب است.

http://www.parsebarcode.com/بارکدخوان-اکسیم-X2290