لیبل پرینتر زبرا ZT420

بارکد پرینتر زبرا مدل ZT420

از لیبل پرینترهای صنعتی و خاص بازار می توان زبرا ZT420 را نام برد، خاص به این دلیل که عرض چاپ ZT420 با دستگاههای دیگر متفاوت است و 160 میلی متر عرض را چاپ می کند. این در حالی است که دستگاههای موجود در این صنعت عرض چاپی حدود 105 میلی متر را ساپورت می کنند. بارکد پرینتر زبرا ZT420 در دو نوع 200DPi و 300DPi عرضه می شود.

http://www.parsebarcode.com/لیبل-پرینتر-زبرا-مدل-ZT420