پرینتر مچ بند بیمارستانی مدل HC100

پرینتر مچ بند بیمارستانی زبرا HC100

امروزه در اکثر بیمارستانها و مراکز درمانی،روی مچ دست بیماران مچ بندی دیده می شود که اگر به آن دقت کنیم اطلاعاتی از قبیل نام پزشک معالج، نام بیمار، تاریخ ورود به بیمارستان، تاریخ جراحی یا جراحی ها، داروهای استفاده شده و منع شده، نوع تغذیه و دیگر اطلاعاتی از این قبیل روی آن چاپ شده که کار پرینتری به نام زبرا مدل HC100 می باشد.مچ بندهای این دستگاه در انواع بزرگسال، نوزاد، اطفال و خردسال با رنگهای مختلف در بازار موجود می باشد.

http://www.parsebarcode.comپرینتر-مچ-بند-بیمارستانی-زبرا