کاغذ خردکن فلوز مدل Fellowes AutoMax 300C

کاغذ خردکن فلوز Fellowes AutoMax 300C

هر شرکت و سازمانی بنا به حوزه فعالیت های خود اطلاعاتی دارند که از اهمیت محرمانه برخوردارند، برای جلوگیری از افشای این اطلاعات نیاز به دستگاهی است که عمل معدوم سازی این مدارک و اسناد را انجام دهد. کاغذ خردکن فلوز Fellowes AutoMax 300C با فناوری Jam Guard باعث می شود که از گیر کردن کاغذ در حین انجام فرآیند جلوگیری شود. همچنین با فناوری Silentshred که صدای دستگاه را کاهش می دهد، برای فضاهای کاری مشترک مناسب می باشد. مجهز بودن به فناوری Smartlock باعث می شود که کشوی این دستگاه برای امنیت بیشتر قفل گردد.

http://www.parsebarcode.com/دستگاه-کاغذ-خرد-کن-اتوماتیک