کاغذ خردکن فلوز Fellowes Powershred H-8Cd Cross-Cut

کاغذ خردکن فلوز Fellowes Powershred H-8Cd

شرکت ها و سازمان ها بنا به حوزه فعالیت های خود اطلاعاتی دارند که از اهمیت محرمانه برخوردار می باشد، جهت جلوگیری از افشای این اطلاعات به دستگاهی نیاز است که عمل معدوم سازی این مدارک را انجام دهد. دستگاه کاغذ خردکن فلوز Fellowes Powershred H-8Cd از شرکت معروف فلوز است که به شما کمک می کند بدون اتلاف وقت عمل امحاء را انجام دهید. دارای ورودی جداگانه برای خردکردن CD می باشد. در صورت گیر کردن کاغذ به صورت معکوس عمل کرده و مشکل را حل می کند. فناوری Safety Lock دستگاه را غیر فعال کرده تا به طور تصادفی روشن نشود.

http://www.parsebarcode.com/کاغذ-خردکن-اتوماتیک فلوز-مدل-H8Cd