کشوی پول پوزیفلکس مدل CR-4000

کشوی پول پوزیفلکس CR-4000

کشوی پول اتوماتیک صندوقی فلزی جهت نگهداری اسکناس، سکه و تراول در فروشگاههاست که امکان اتصال به پرینتر صدور فیش را دارد و به هنگام چاپ فیش مشتری به صورت اتوماتیک نیز باز می شود. همچنین جلوی کشوی پوزیفلکس یک قفل دستی هم هست که می توان آن را با کلید نیز باز و بسته کرد.

http://www.parsebarcode.com/کشوی-پول-پوزیفلکس